Tài chính em khoảng 250củ.
Em đang phân vân chọn cb650f hay cb1000 cũ đời 2010
Anh em có kinh nghiệm tư vấn giúp em ạ