Em đang dùng con kawasaki 400 đời 1996, không bíet ở đâu nhiều phụ tùng dòng này. Anh em tư vấn giúp e