Giúp e xác định vị trí số máy của cb 1000r 2014 với