Dư mấy cặp heo Billet của Brembo, hàng đỉnh cho xe Nhật, tất cả đều như mới, có sẵn, bố thắng còn dày.

- GP4RX Niken ( mới 99,9999) giá : 1.500$ / cặp.



- Brembo Billet ( mới 99,999% bố thắng như mới). Giá : 1.200$