PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Quỹ từ thiện pklGALOI1600
26-07-2011, 09:13
Tiền đấu giá áo giap dainese .. . 950.000
tiền đấu giá bộ kawasaki . . . 1.000.000
bộ quần áo da bác trung thắng . . 5.000.000
đấu giá đôi ủng,tuấn shark&dư 50k 550.000
tổng quỹ từ thiện hiện có là 7.500.000 ( bảy triệu năm trăm ngàn đồng )