PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tuyển Dụng & Sa thải & Cảnh cáo  1. Danh sách BQT diễn đàn pkl.vn (update)
  2. Thông báo về các thành viên vi phạm
  3. Cảnh cáo 2 nickname protectmt và ken171985
  4. Cảnh báo AE khi mua hàng Shop Thành Phát HCM
  5. Reported Post by taphuonghu
  6. Reported Post by Trần Đức
  7. Reported Post by bomimi
  8. Reported Post by LongJP
  9. Reported Post by LongJP